Thành viên
Để tiện cho việc sắp xếp lịch trực Tết nguyên đán 2019, Văn phòng kính đề nghị lãnh đạo các ban chuyên đề chủ động đăng ký lịch trực Tết về Văn phòng (đ/c Nguyễn Trương Linh), chậm nhất ngày 25/01/2019, để tổng hợp báo cáo Thường trực
Thứ ba, 25-12-2018 07:23